Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ

1.1. Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία

1.1.1. Συμβολή στην Εθνική Οικονομία
1.1.2. Εξαγορές – Συγχωνεύσεις
1.1.3. Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς
1.1.4. Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας

1.2. Δίκτυο & Καταστήματα – Φυσικά & Online

1.2.1. Πρότυπο Κατάστημα
1.2.2. Ανάπτυξη Τμήματος Food To Go
1.2.3. Δίκτυο Franchising
1.2.4. Δίκτυο Καταστημάτων Ευκολίας / Convenience
1.2.5. Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ

1.3. Management, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

1.3.1. Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης
1.3.2. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Υγιεινής
1.3.3. Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
1.3.4. Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση

1.4. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

1.4.1. Re-branding της Εταιρείας
1.4.2. Μάρκετινγκ & Διαφήμιση
1.4.3. Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες
1.4.4. Direct Διαφήμιση & Προώθηση
1.4.5. Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty

1.5. Ψηφιακές Εφαρμογές & Κοινωνικά Δίκτυα

1.5.1. Στρατηγική Social Media
1.5.2 Big Data & Marketing Analytics
1.5.3. Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας
1.5.4. Ηλεκτρονική αγορά – Marketplace
1.5.5. Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών

1.6. CSR & Ανθρώπινο Δυναμικό

1.6.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος
1.6.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον
1.6.3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1.7. Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL)

Ενότητα 2: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-food)

2.1. Συμβολή στην Εθνική Οικονομία

2.1.1. Συμβολή στην Εθνική Οικονομία
2.1.2. Εξαγωγική Δραστηριότητα

2.2. Αύξηση Πωλήσεων & Καινοτομία στις Πωλήσεις

2.2.1. Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food)
2.2.2. Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Non Food)
2.2.3. Καινοτόμες Τεχνικές / Τεχνολογίες Πωλήσεων

2.3. Προϊόντα & Συσκευασίες

2.3.1. Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων
2.3.2. Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων
2.3.3. Δημιουργία Νέας Κατηγορίας
2.3.4. Είσοδος σε Νέα Αγορά / Κατηγορία
2.3.5. Υγιεινή Διατροφή
2.3.6. Vegan-Vegeterian Προϊόντα / Σειρές
2.3.7. Νέα Συσκευασία

2.4. Marketing & Επικοινωνία

2.4.1. Marketing & Επικοινωνία (Food)
2.4.2. Marketing & Επικοινωνία (Non-Food)
2.4.3. Direct Διαφημιστικές Καμπάνιες
2.4.4 Στρατηγική Social Media & Ψηφιακό Marketing

2.5. Ποιότητα, Καινοτομία & Τεχνολογία

2.5.1. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
2.5.2. Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
2.5.3. Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

2.6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) & Ανθρώπινο Δυναμικό

2.6.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος
2.6.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

2.7. Ελληνική Παραγωγή & Παράδοση

2.7.1 Βέλτιστη Αξιοποίηση της Ελληνικής Αγροτικής Παραγωγής & Παράδοσης
2.7.2. Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία

Ενότητα 3: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG

3.1. Κοινές Ενέργειες CSR
3.2. Κοινές Προωθητικές Ενέργειες
3.3. Shopper Marketing – Customer Segmentation
3.4. Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3.5. Συνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ενότητα 4: Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών

4.1. Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα
4.2. Εξοπλισμός επιχειρήσεων
4.3. Προωθητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες
4.4. Υπηρεσίες Διανομής & Logistics
4.5. Διάφορες Υπηρεσίες

Βραβεία

Retailer of the Year
Απονέμεται στην επιχείρηση σούπερ μάρκετ με πανελλαδικό δίκτυο, που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα με τα βραβεία που κατέκτησε (GOLD=7 πόντοι, SILVER=3 πόντοι, BRONZE=1 πόντος). Συνυπολογίζονται οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν μέσω των βραβείων στην 3η Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG.

Food Supplier of the Year
Απονέμεται στην προμηθευτική επιχείρηση τροφίμων, που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα
με τα βραβεία που κατέκτησε (GOLD=7 πόντοι, SILVER=3 πόντοι, BRONZE=1 πόντος). Συνυπολογίζονται οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν μέσω των βραβείων στην 3η Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG.

Non-food Supplier of the Year
Απονέμεται στην προμηθευτική επιχείρηση μη τροφίμων, που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα με τα βραβεία που κατέκτησε (GOLD=7 πόντοι, SILVER=3 πόντοι, BRONZE=1 πόντος). Συνυπολογίζονται οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν μέσω των βραβείων στην 3η Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG.

Top Rated Project – Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ                                                                                                                                                                                            Το βραβείο απονέμεται στο έργο της 1ης Ενότητας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα.

Top Rated Project – Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food)
Το βραβείο απονέμεται στο έργο της 2ης Ενότητας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα.

Top Rated Project – Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG
Το βραβείο απονέμεται στο έργο της 3ης Ενότητας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα.

Top Rated Project – Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών
Το βραβείο απονέμεται στο έργο της 4ης Ενότητας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα.

Platinum Award
Το βραβείο απονέμεται στο έργο / πρωτοβουλία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας ή κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η τελική απόφαση λαμβάνεται από την κριτική επιτροπή.